tirsdag 18. juni 2013

Isometric – Pattern

127

In need of a summer project? I can recommend some rhombus crocheting…
This pattern is fairly simple:
(I use US crochet terms.)
All the rhombuses (or rhombi if you like) are crocheted in the same pattern of 20 rows, except from the halves (triangles)  were you stop after row 10.
For a blanket like I made, measuring 100 X 160 cm, you will need:
45 blue rhombuses
45 black rhombuses
41 white rhombuses
8 half rhombuses
With my gauge (10 cm = 17 dc) I got a little more than 5 rhombuses from a ball of 50 grams.
I used DROPS Karisma. And a 4,5 mm hook. The finished blanket weighs 1250 grams.
Leave a 25-30 cm tail in the beginning and end of each rhombus. These ends can be used to sew the rhombuses together later. Use the diagram below to see where you use the different tails.

020

Pattern:
---The first 3 ch on each row is counted as 1 dc---

002_thumb1

Row 1: 4 ch, 1 dc in first ch.

003_thumb2
004_thumb2
Row 2: 3 ch, 1 dc in same stitch (where the needle points in top photo), 2 dc in next st (where the needle points in bottom photo).
Row 3: 3 ch, 1 dc in same st, 1 dc in next 2 st, 2 dc in last st.
Row 4: 3 ch, 1 dc in same st, 1 dc in next 4 st, 2 dc in last st.
005_thumb3
Row 5-10: Continue in the same pattern, increasing in the beginning and end of each row. Each row will have 2 more dc in the middle.
After row 10 you have made half a rhombus. You will now start decreasing in the beginning and end of each row. Decreasing = crochet 2 dc together. 
This is how you do it: (Yarn over, insert hook in next st, yarn over and pull up loop, yarn over, draw through 2 loops) 2 times, yarn over, draw through all 3 loops on hook. This video is helpful.
006_thumb3
009_thumb3
012_thumb3
Row 11: 2 dc together (the needle in the top photo show where you will make the second dc), 16 dc, 2 dc together.
Row 12: 2 dc together, 14 dc, 2 dc together.
Row 13-18: Continue in the same way, making 2 less dc in the middle part on each row.
Row 19: 2 dc together, 2 dc together.
Row 20: 2 dc together.
And as a bonus – here is a diagram for you! Smilefjes
Forklaring engelsk
Rombe viska
122_thumb1
Good luck!
And if you use the pattern, please leave a link so I can see what you are making Smilefjes

mandag 17. juni 2013

Isometrisk–mønster

127
Treng de eit sommarprosjekt? Kan anbefale litt rombehekling…
Mønsteret er ganske enkelt:
Alle rombene er hekla på samme måte, bortsett frå dei halve der du stoppar etter rad 10.
Til eit teppe som mitt, i storleik 100 x 160 cm, treng du:
45 blå romber
45 svarte romber
41 kvite romber
8 halve kvite romber
Med mi heklefastheit (10 cm = 17 stavar) fekk eg litt meir enn 5 romber av eit nøste på 50 gram.
Eg har brukt DROPS Karisma. Ferdig veg teppet 1250 gram.
Eit lurt tips: La det vere ca 25-30 cm trådende i starten og slutten av rombene. Desse trådendane brukar du til å sy saman rombene til slutt. Her har eg teikna eit diagram for samansyinga. Håpar de skjønar teikninga og ser kvar dei ulike endane vert brukt.
020

Mønster:
---Dei første 3 lm i kvar rad vert rekna som 1 st---
002
Rad 1: 4 lm, 1 st i første lm.
003
004
Rad 2: 3 lm, 1 st i samme m (der nåla peikar på øverste bilde), 2 st i neste m (der nåla peikar på nederste bilde).
Rad 3: 3 lm, 1 st i samme m, 1 st i neste 2 m, 2 st i siste m.
Rad 4: 3 lm, 1 st i samme m, 1 st i neste 4 m, 2 st i siste m.
005
Rad 5-10: Fortsett på samme måte med auking i sidene og 2 st meir i midten for kvar rad.
No har du hekla halve romba. No startar du med felling i kvar side. Dei to første og dei to siste stavane vert hekla saman. 
Slik heklar du 2 stavar saman: Hekle to stavar, men stopp halvvegs - vent med siste gjennomtrekk av tråden til begge stavane er ferdig (tre løkker på kroken). Då dreg du tråden gjennom alle løkkene. Denne videoen viser teknikken (men ver obs på at her heklar dei tre stavar saman). I starten av kvar omgong vert den første st 2 lm.
006
009
012
Rad 11: 2 st saman (nåla på øverste bilde peikar på kvar du skal hekle andre stav på omgongen), 16 st, 2 st saman.
Rad 12: 2 st saman, 14 st, 2 st saman.
Rad 13-18: Fortsett på samme måte, 2 færre stavar i midten for kvar omgong.
Rad 19: 2 st saman, 2 st saman.
Rad 20: 2 st saman.
Og som ein bonus legg eg ved eit diagram over mønsteret. Smilefjes
Forklaring
Rombe viska
Obs! Første stav i kvar omgong er alltid 3 lm. I fellingsomg. er første stav 2 lm (sidan den skal heklast saman med neste stav.
122
Lykke til!
A tutorial in English will be posted later Smilefjes

mandag 3. juni 2013

Ona

Her kjem eit lite bilderas frå jobbtur til Ona. Kan anbefale å ta ein tur dit ut!

023

031

032

042

049

060

062

067

069b

073

079

081

082

083

088

089

098

099

100

101

104

105

109

096

097

… A few photos from a trip to Ona this weekend…

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails