fredag 6. februar 2015

Harlekinteppe

IMG_1534b

Her er harlekinteppet mitt. Eg har sett fleire slike rundt omkring, og eg har laga romber før… Denne gongen ville eg prøve å finne ein "flat" måte å hekle rombene saman på.

Eg har brukt mitt gamle rombemønster. Teppet er ca 75 x 80 cm.

Og eg har brukt Smart/Karisma/Falk og 4 mm heklenål. Du kan sjølvsagt bruke det garnet du vil og heklenål som høyrer til. Og lage teppet så stort du vil :)

Lag så mange du treng av desse formene:

IMG_1295b

I teppet mitt brukte eg 38 av desse…

IMG_1294b

… 8 av desse…

IMG_1293b

… og 12 av desse…

Legg dei i det mønsteret du vil ha (Beklager dette dårlege bildet… det var mørketid…)

10809839_304238166449370_1977902879_n

start turn

No er det tid for samanhekling. Samanheklinga skjer i dei diagonale linjene, som du ser. Hekle saman med å hekle 2 fastmasker i kvar rad, og hekle ned den eine sida først. I mellom rombene heklar du 3 luftmasker. Når du kom til kanten heklar du 2 luftmasker før du snur arbeidet. No skal det heklast attende til startpunktet, og rombene på andre sida skal heklast fast.

IMG_1182c

Du skal halde fram med å hekle 2 fastmasker i kvar rad, men i mellom dei to fm skal du hekte fast til romba på motsett side.

Slik:

IMG_1537

Etter å ha hekla 2 fm, ta løkka av heklekroken. Stikk heklekroken gjennom maska mellom 2 rader på motsett side. Ta løkka attende på kroken, dra igjennom maska, og hekle vidare med fastmasker.

IMG_1539

Pilene her viser kvar du vil feste rombene i kvarandre (der du vil dra løkka gjennom maska).

IMG_1271b

I kryssa (der du har 2 x 3 luftmasker) hekalr du 1 lm, 1 lm over luftmaskene, 1 lm.

IMG_1276c

Hald fram som dette til du har festa alle rombene.

IMG_1176

IMG_1276b

IMG_1271

Eg laga ein enkel bord rundt til slutt. Først ei rad med fastmasker, så ein omgong med stavar. Til slutt ei rad med vifter.

IMG_1398b

10903661_1555556274661371_1365298376_n

Håpar nokon prøver seg på mønsteret, og at det er forståeleg nok :)

Lykke til!

torsdag 5. februar 2015

Harlequin blanket

IMG_1534b

Here's my harlequin blanket. I have seen a few here and there, and I have made rhombuses (or diamonds if you like)  before…  This time I wanted to see if I could find a "flat" way to crochet the rhombuses together.

I used my old pattern to make the "diamonds". My blanket is ca 75 x 80 cm.

I have used DK wool and a 4 mm crochet hook. You can of course use the yarn you prefer and a hook that goes with it. And make the blanket as large as you like :)

Make as many as you need of these shapes:

IMG_1295b

In my blanket I used 38  of these…

IMG_1294b

… 8 of these…

IMG_1293b

… and 12 of these.

Place them in the pattern you like. (Sorry about the terrible quality of some of the photos… It's the dark season here in the north…)

10809839_304238166449370_1977902879_n

Now It's time to start the joining. As you can see I join the diamonds in the diagonal lines. I join by crocheting 2 sc in every row. When you reach the end make 3 chains before you start on the next diamond. Continue like this until you reach the side. At the end make 2 chains. Now you will turn your work around and crochet back to the start point, joining the diamonds on the other side of the diagonal line.

IMG_1182c

You will crochet 2 sc in every row, but between the rows you will join the diamond to the one on the other side.

I did it like this:

IMG_1537

After crocheting 2 sc in a row, take the loop of the hook. Put the hook through the st between two rows on the other side, take the loop back on the hook and pull through. Continue crocheting 2 sc on the next row.

IMG_1539

The arrows here show where you will join the diamonds (where you pull through the loop).

IMG_1271b

At the crosses (where you have made 3 ch two times) you will make 1 ch, *1 ch over the 3ch, 1 ch.

* You will catch the chain st from the other diagonal inside this ch. To do this I kept my yarn on the back of the blanket when crocheting. As you can see in the photo.

IMG_1276c

Continue like this until all the diamonds are joined.

IMG_1176

IMG_1276b

IMG_1271

I made a simple border. First a row of sc. Then a row of dc. And at last a row of fans.

IMG_1398b

10903661_1555556274661371_1365298376_n

I hope this is clear and that someone will give this pattern a try Smilefjes

Good luck!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails