tirsdag 7. april 2015

Koftestrikking

Eg er sjølvsagt med på koftebølga…

10958526_400111786831637_2057573434_n

Dette er ei forsinka julegåve til ein bror. Veit ikkje kva mønsteret heiter. Broren fekk velge, og fann eit kofta på eit bilde av den danske "bonderøven".

Bonde-til-salle (1) Bilde frå DR

Eg har teikna av mønsteret og nærmar meg slutten no.

Eg er også nesten ferdig med ei barnekofte i mønsteret "Ellen Christine". Denne skal vere gevinst i husflidslaget sitt vårlotteri.

10955294_403061803207763_385890460_n

11049330_948570875155448_593826932_n

For å minske monteringsoppgåva laga eg raglan på denne. Spent på korleis det vert til slutt – snart ferdig med knappestoplane no…

11085193_735125276585633_296824947_n

… og i påskeferien vart det strikka ute…

11117156_842756175818072_2013931667_n

This is what I'm knitting for the moment. The green project will become a cardigan for one of my brothers. (It's a late Christmas present… hope to have it finished before the summer…)

The orange project it's a child sized cardigan. Made form a old Norwegian pattern.

We have an old tradition of knitted cardigans and sweaters here in Norway. And lately it's become very popular again. If you search on Pinterest for Norwegian knitting you'll find many lovely patterns.

After getting new snow at Easter it now feels like spring is finally here, so we can knit outdoors!

mandag 6. april 2015

Bobble Bonnet

IMG_1637b

Yarn: Sandnes, Tynn Merinoull – fingering / 4 ply

Needles: 2,5 & 3 mm

Bobble: Knit 5 st in one st, by knitting in front, back, front, back and front. Knit 5 rows stockinette. Decrease back to one st by lifting the second st over the first – then the third over, the fourth and the fifth. This video shows how to make a bobble.

*****

Cast on 89 st on 2,5 mm needles. Row 1 (WS): p1, k1. Knit 6 more rows in rib pattern. Change to 3 mm needles. Knit 2 rows stockinette.

1st bobble row: k8, 1 bobble, * k7, 1 bobble *, repeat *-* 8 times, k8. (10 bobbles)

Knit 5 rows stockinette.

2nd bobble row: k4, 1 bobble, * k7, 1 bobble *, repeat *-* 9 times, k4. (11 bobbles)

Knit 5 rows stockinette.

Continue with this – bobble row 1, 5 rows stockinette, bobble row 2, 5 rows stockinette – until you have 10 rows of bobbles.

Knit 3 rows stockinette.

IMG_1634b

Crown decreasing:

Row 1: (rs) *k7, k2tog* 9 times, k8

Row 2 (and all ws rows): Purl all stitches

Row 3: *k6, k2tog* 10 times

Row 5: *k5, k2tog* 10 times

Row 7: *k4, k2tog* 10 times

Row 9: *k3, k2tog* 10 times

Row 11: *k2, k2tog* 10 times

Row 13: *k1, k2tog* 10 times

Row 15: *k2tog* 10 times

Cut the yarn with a long tail. Thread yarn through remaining 10 st, and draw up tightly. Sew crown seam together to beginning of crown decreasing.

IMG_1638b

Neck:

Pick up 91 st along the sides.

Knit 3 rows rib, knit 1- purl 1.

Row 4, (eyelet row): k3, yo, * k2tog, k2, yo* 21 times, k3.

Knit 3 rows rib.

Cast off.

Weave inn all ends, and make an I-cord for ties.

10838677

This hat should fit for babies 9 – 12 months.

I first made a smaller hat. Started with 81 st (one less bobble on each bobble row) and I made 9 bobble rows before decreasing. The decreasing and neck was made the same way as above.

1094668

I hope you will try this pattern. Let me know if you have any questions.

søndag 15. mars 2015

Boblekyse

IMG_1637

Garn: Tynn merinoull, Sandnes

Pinnar: 2,5 & 3 mm

Boble: Strikk i fremste, bakerste, fremste, bakerste og fremste maskeledd. Strikk fem omg fram og tilbake. Så feller du ved å løfte 2., 3., 4. og 5. maske over første maske. Denne videoen viser metoden.

Legg opp 89 masker på pinne 2,5. Strikk 7  omg vrangbord, 1 r/1 vr. Bytt til pinne 3. Strikk 2 omg glattstrikk.

1. boblerad: 8 r, 1 boble, * 7 r, 1 boble *, gjenta *-* 8 gongar, 8 r. Til saman skal du ha 10 bobler.

Strikk fem rader glattstrikk.

2. boblerad: 4 r, 1 boble, * 7 r, 1 boble *, gjenta *-* 9 gongar, 4 r. Til saman skal du ha 11 bobler.

Strikk fem rader glattstrikk.

Hald fram med dette - boblerad 1 og 2 med 5 omg glattstrikk i mellom – til du har 10 rader med boblar.

Strikk 3 omg glattstrikk.

No skal det fellast. Fellingane skjer på same stad på annankvar omg, slik at det blir 10 kiler til slutt.

IMG_1634

(89 masker kan ikkje delast på 10 så eg juksar litt på første felleomgong…)

Felling skjer berre på rettsida. Vrang omg strikkast vanleg.

1. fellingsomg: * Strikk  7r, 2 saman * 9 gongar, 8 r.

2. felling: * 6r, 2 saman * 10 gongar.

Hald fram på denne måten med 1 maske færre mellom fellingane på kvar fellingsomgong til det er 10 masker igjen. Klipp av tråden med litt lang ende. Ta tråden igjennom dei siste 10 maskene, snurp saman og sy igjen åpninga bak.

IMG_1638

Halskant:

Plukk opp 91 masker. Strikk 3 omg vrangbord, 1r – 1vr.

Holrad: Strikk 3, kast, * 2 saman, strikk 2, kast * 21 gonger, strikk 3.

Strikk 3 omg til før du feller av.

Fest alle trådar og hekle eller strikk ei snor til snøring.

10838677_821638244545351_1177928254_n

Denne hua burde passe godt til dei som er 9 – 12 mnd. Har ikkje fått testa enno…

Eg har også laga ei som er litt mindre, strikka i alpakka-silke.

Då starta eg med 81 masker – altså ei boble mindre på kvar rad og eg laga 9 boblerekker til saman. Fellinga og halskanten vart gjort etter samme mønster som over her.

10946687_797404016992280_37839145_n

fredag 6. februar 2015

Harlekinteppe

IMG_1534b

Her er harlekinteppet mitt. Eg har sett fleire slike rundt omkring, og eg har laga romber før… Denne gongen ville eg prøve å finne ein "flat" måte å hekle rombene saman på.

Eg har brukt mitt gamle rombemønster. Teppet er ca 75 x 80 cm.

Og eg har brukt Smart/Karisma/Falk og 4 mm heklenål. Du kan sjølvsagt bruke det garnet du vil og heklenål som høyrer til. Og lage teppet så stort du vil :)

Lag så mange du treng av desse formene:

IMG_1295b

I teppet mitt brukte eg 38 av desse…

IMG_1294b

… 8 av desse…

IMG_1293b

… og 12 av desse…

Legg dei i det mønsteret du vil ha (Beklager dette dårlege bildet… det var mørketid…)

10809839_304238166449370_1977902879_n

start turn

No er det tid for samanhekling. Samanheklinga skjer i dei diagonale linjene, som du ser. Hekle saman med å hekle 2 fastmasker i kvar rad, og hekle ned den eine sida først. I mellom rombene heklar du 3 luftmasker. Når du kom til kanten heklar du 2 luftmasker før du snur arbeidet. No skal det heklast attende til startpunktet, og rombene på andre sida skal heklast fast.

IMG_1182c

Du skal halde fram med å hekle 2 fastmasker i kvar rad, men i mellom dei to fm skal du hekte fast til romba på motsett side.

Slik:

IMG_1537

Etter å ha hekla 2 fm, ta løkka av heklekroken. Stikk heklekroken gjennom maska mellom 2 rader på motsett side. Ta løkka attende på kroken, dra igjennom maska, og hekle vidare med fastmasker.

IMG_1539

Pilene her viser kvar du vil feste rombene i kvarandre (der du vil dra løkka gjennom maska).

IMG_1271b

I kryssa (der du har 2 x 3 luftmasker) hekalr du 1 lm, 1 lm over luftmaskene, 1 lm.

IMG_1276c

Hald fram som dette til du har festa alle rombene.

IMG_1176

IMG_1276b

IMG_1271

Eg laga ein enkel bord rundt til slutt. Først ei rad med fastmasker, så ein omgong med stavar. Til slutt ei rad med vifter.

IMG_1398b

10903661_1555556274661371_1365298376_n

Håpar nokon prøver seg på mønsteret, og at det er forståeleg nok :)

Lykke til!

torsdag 5. februar 2015

Harlequin blanket

IMG_1534b

Here's my harlequin blanket. I have seen a few here and there, and I have made rhombuses (or diamonds if you like)  before…  This time I wanted to see if I could find a "flat" way to crochet the rhombuses together.

I used my old pattern to make the "diamonds". My blanket is ca 75 x 80 cm.

I have used DK wool and a 4 mm crochet hook. You can of course use the yarn you prefer and a hook that goes with it. And make the blanket as large as you like :)

Make as many as you need of these shapes:

IMG_1295b

In my blanket I used 38  of these…

IMG_1294b

… 8 of these…

IMG_1293b

… and 12 of these.

Place them in the pattern you like. (Sorry about the terrible quality of some of the photos… It's the dark season here in the north…)

10809839_304238166449370_1977902879_n

Now It's time to start the joining. As you can see I join the diamonds in the diagonal lines. I join by crocheting 2 sc in every row. When you reach the end make 3 chains before you start on the next diamond. Continue like this until you reach the side. At the end make 2 chains. Now you will turn your work around and crochet back to the start point, joining the diamonds on the other side of the diagonal line.

IMG_1182c

You will crochet 2 sc in every row, but between the rows you will join the diamond to the one on the other side.

I did it like this:

IMG_1537

After crocheting 2 sc in a row, take the loop of the hook. Put the hook through the st between two rows on the other side, take the loop back on the hook and pull through. Continue crocheting 2 sc on the next row.

IMG_1539

The arrows here show where you will join the diamonds (where you pull through the loop).

IMG_1271b

At the crosses (where you have made 3 ch two times) you will make 1 ch, *1 ch over the 3ch, 1 ch.

* You will catch the chain st from the other diagonal inside this ch. To do this I kept my yarn on the back of the blanket when crocheting. As you can see in the photo.

IMG_1276c

Continue like this until all the diamonds are joined.

IMG_1176

IMG_1276b

IMG_1271

I made a simple border. First a row of sc. Then a row of dc. And at last a row of fans.

IMG_1398b

10903661_1555556274661371_1365298376_n

I hope this is clear and that someone will give this pattern a try Smilefjes

Good luck!

søndag 4. januar 2015

2104-revy

På tide med ei lita oppsummering av handarbeidsåret 2014. Mange prosjekt blei ferdige, nesten like mange ligg påbegynt i ei eller anna korg…

Og lista over kva eg vil lage i 2015 byrjar også å bli lang… Berre å halde fingrane varme, altså :)

Eg har framleis litt putedilla. Heldigvis har dei fleste av desse flytta inn hos andre. (Så er det mogleg å finne sitteplass i sofaen min…)

-----

So what did I make in 2014? It's allways nice to look back a little. Quite a few projects was finished, but looking through my baskets I can see that allmost as many just got started… And the list of things I want to make in 2015 is allready getting long… Better keep my fingers warm and busy :)

I still have a thing for cuchions. Luckily most of these moved to other homes, so I can still find a seat on my sofa.

Hekling 14a

Litt anna blei også hekla, eller laga av hekla ting. Og så nokre teppeprosjekt som ikkje er ferdige.

Here are a few other crochet projects, and a few of the not-finished ones.

Hekling 14b

Eg oppdaga hekledokkene til Lalylala. Fire dokker har eg fått laga så langt: Fibi the Fox, Mici the Mermaid, Lupo Lamb, Kira the Kangaroo. Liggande i arkivet har eg bjørn, drage, flugesopp og løve så det blir nok meir dokkehekling.

-----

I discovered Lalylala's crochet dolls. I have made four so far: Fibi the Fox, Mici the Mermaid, Lupo Lamb, Kira the Kangaroo. And I have the bear, dragon, toadstool and lion on my to-do-list.

Lalylaladokker 14

Også vart det tid til litt strikking også, innimellom. Flest småplagg, jakke til meg og sauegenser til pappa. Og til slutt nokre huer.

-----

In between the crochet there was some knitting. Mainly clothing for small people. A sheep sweater for my dad, and the Blue sand cardigan for myself. And a few hats.

strikking 14

Håpar på gode krokar, smidige strikkepinnar, knutefritt garn og fleire møter med symaskina i 2015.

Lets hope 2015 will be a good year for crafting!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails